RUKUN ISLAM DALAM ALKITAB

Di dalam Alkitab yang  sekarang ternyata juga mengajarkan cara cara ibadah yang seharusnya dikerjakan oleh umat Nasrani, dan ajaran ajaran Alkitab tersebut ternyata banyak yang mirip dan tidak jauh berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh umat Muslim, tetapi mengapa mereka kaum Nasrani mengingkari dan malah melecehkan ibadah yang dikerjakan oleh umat Muslim ? Padahal ajaran ajaran yang dijalankan oleh umat Islam juga diajarkan dalam Alkitab. Semakin jelas bahwa kaum nasrani, para pendeta dan gereja mengingkari ibadah yang diperintahkan di dalam Alkitab.

Matius 13 : 13 Itulah sebabnya Aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka; karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti.

Marilah kita buktikan kebenaran ajaran ajaran berikut ini yang ada di dalam Alkitab yang sama sekali tidak pernah dikerjakan oleh kaum nasrani, ajaran yang ada di dalam Alkitab berikut ini adalah merupakan Rukun Islam yaitu :

– Syahadat

– Sholat

– Puasa

– Zakat

– Haji / Ziarah ke Bakah

 

 • Syahadat Nabi Isa Almasih 

Nabi Isa Almasih juga bersyahadat disebutkan dalam Kitab Injil Yohanes, dalam agama Islam yang kita kenal adalah Isa Almasih, sedangkan orang Kristen menyebut Isa Almasih dengan nama Yesus Kristus

Yohanes 17 : 3  Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, SATU-SATUNYA ALLAH YG BENAR, & mengenal YESUS KRISTUS YG ENGKAU UTUS

Yohanes 5:30  Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, “Melainkan kehendak Dia yang mengutus Aku”

Begitu jelas dan tegas dalam syahadat Yesus bahwa dirinya (Yesus Kristus)  hanyalah seorang utusan Allah yang diutus hanya untuk kaum bani Israel, yang juga menyatakan bahwa Allah adalah satu satunya Tuhan yang benar sama sekali bukan dirinya yang sangat lemah dan tidak mampu berbuat apa apa tanpa seizin Allah yang mengutusnya.

Matius 15:24 Jawab Yesus: “Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.”

Matius  19:28 Kata Yesus kepada mereka: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel

Lukas 6:12 Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah

Matius 4:10 & Lukas 4:8  Kata Yesus padanya: “Enyahlah, Iblis! Sebab tertulis: Engkau  harus menyembah Tuhan, Allahmu, & hanya pada Dia saja kau berbakti!”

 • Sholat / Bersujud

Sebelum mengerjakan ibadah mereka bersuci terlebih dahulu

Keluaran 40 : 30 – 32

 1. Ditempatkannyalah bejana pembasuhan di antara Kemah Pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan.
 2. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya.
 3. Apabila mereka masuk ke dalam Kemah Pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan–seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.

Dalam kitab yang lain juga disebutkan :

Kisah Para Rasul 21 : 26

Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke Bait Allah untuk memberitahukan, bilamana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing.

Sholat Dan Sujud Menghadap Baitullah

Matius 26:39 Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, kata-Nya: “Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.”

Markus 14:35 Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya, sekiranya mungkin, saat itu lalu dari pada-Nya.

Mazmur 138 : 2  Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu; sebab Kaubuat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu.

Yehezkiel  44 : 4  Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan Bait Suci; aku melihat, sungguh, rumah TUHAN penuh kemuliaan TUHAN, maka aku sujud menyembah.

Mazmur 5 : 8  Tetapi aku, berkat kasih setia-Mu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau.

Lukas 6:12   Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa & semalam-malaman Ia BERDOA KEPADA ALLAH.

Markus 1:35   Pagi2 benar, waktu hari masih gelap,Ia bangun & pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi & berdoa disana

Daniel 6:10  Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka KE ARAH YERUSALEM; TIGA KALI SEHARI ia berlutut, BERDOA SERTA MEMUJI ALLAHNYA, seperti yang biasa dilakukannya.

Jelas ayat ayat Alkitab di atas tertulis bahwa:

1. Beribadah itu dengan Sujud, muka ke tanah, mengapa umat Nasrani tidak pernah sujud?
2. Beribadah itu dengan menhadap ke Kiblat, mengapa umat Nasrani tidak pernah menghadap Kiblat?
3. Setidaknya dilaksanakan tiga kali sehari, mengapa umat Nasrani tidak setiap hari? Malah hanya satu kali per minggu?

Yesus sujud kepada Allah, sebagaimana orang Islam sujud. Tidak ada tatacara ibadah dengan sujud muka ke tanah kecuali umat Islam. Kenapa umat non Islam menghina Sujud dengan mengatakan nungging?

Padahal Yesus pun sujud! Bibir mereka memuji Yesus, tapi hatinya jauh dari Yesus:

 

Matius 15:8 – 9

 1. Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku.
 2. Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.”

 

      – Puasa

Yeremia 36:9  Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda, dalam bulan yang kesembilan, orang telah memaklumkan puasa di hadapan TUHAN bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem.

 Immamat 23 : 27, 29

 1. Akan tetapi pada tanggal sepuluh bulan yang ketujuh itu ada hari Pendamaian; kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian pada Tuhan
 2. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya.

 

     – Zakat

Kejadian 28:22  Dan BATU YANG KUDIRIKAN SEBAGAI TUGU ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepada-Mu.”

 Kaum Nasrani menyerahkan sepersepuluh penghasilah mereka untuk para pendetanya, sehingga para pendeta terkadang berebut jama’ah, karena semakin banyak jama’ah mereka maka uang yang diperoleh akan semakain banyak.

 

– Haji / Ziarah ke Bakah

Mazmur 84 : 5-10

 1. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah!
 2. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air; bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat.
 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion.
 4. Ya TUHAN, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah
 5. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kauurapi!
 6. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu dari pada seribu hari di tempat lain; lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku dari pada diam di kemah-kemah orang fasik.

Mazmur 84 :5 – 6

 1. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah
 2. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air; bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat.

Berbahagilah manusia yang karena Allah mengadakan ziarah  di lembah Baka, disebutkan dalam Kitab Mazmur 84 : 5-6.

Lembah Baka yang disebutkan dalam Kitab Mazmur 84 : 6 adalah Mekah yang letaknya memang berada di lembah, dan Rumah Allah ( Baitullah ) yang pertama di dibangun adalah terletak di Baka atau Mekah, satu hari di pelataran-Mu ( Baitullah ) di Baka adalah jauh lebih baik dari 1000 hari berada  di tempat lain ( Mazmur 84: 10 ). Rumah ibadah di Baka ( Mekah ) sudah  disebutkan di dalam Kitab Suci Al Qur’an sebagaimana tersebut :

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.     ( QS. Ali Imran 3:96 )

Ziarah di lembah Baka adalah sama dengan ziarah di Mekah, karena Baka adalah sama dengan Mekah, sedangkan yang dimaksud dalam Kitab Mazmur 84 : 10, satu hari di pelataran-Mu lebih baik dari pada berada di tempat lain, pelataran-Mu ( Pelataran Allah ) berarti Baitullah, dan satu satunya Baitullah yang ada di Baka ( Mekah ) dari zaman Ibrahim sampai saat ini  adalah Ka’bah yang menjadi pusat ibadah Haji umat Muslim dunia dimana jutaan Muslim dari seluruh penjuru dunia berdatangan menuju ke Baitullah di Makah.

kakbah

 

 

 

 

 

Lembah Bakah tertulis dalam Qur’an dan Alkitab

 1. Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud”.
 2. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: “Dan kepada orang yang kafir pun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali”. ( QS. Al Baqarah 2 : 125 – 126 )

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. ( QS. Ibrahim 14 : 35 )

 

Rumah Allah / Baitullah dalam Alkitab

Kejadian 31:13 Akulah Allah yang di BETEL itu, di mana engkau mengurapi TUGU, dan di mana engkau bernazar kepada-Ku; maka sekarang, bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu.”

Kejadian 28:18 Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil BATU yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu MENJADI TUGU dan menuang minyak ke atasnya.

Kejadian 28:22 Dan BATU YANG KUDIRIKAN SEBAGAI TUGU ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepada-Mu.”

card-name

Iklan

Tentang Muhammad Taufik Hidayat

I am Islamic motivator and book writer
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s